tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Eileen Beasley - 'Mam gweithredu uniongyrchol'

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon y "cydymdeimlad dwysaf gyda theulu Eileen Beasley yn eu colled fawr". Rhoddodd y Gymdeithas dernged iddi mewn cyfarfod ac uned arbennig ar faes yr Eisteddfod eleni.

Dywedodd Angharad Tomos, cyn-Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a drefnodd y deyrnged i'r teulu yn y Steddfod:

"Mae ein dyled yn ddwfn iddi fel mam gweithredu uniongyrchol. Pan nad oedd cynsail i weithredu o'r fath yng Nghymru, dangosodd Eileen Beasley y ffordd, a dyfalbarhau yn unigrwydd ei gobaith. Yfory bydd Jamie Bevan yn Llys Ynadon Merthyr*, a dyna'r cyfle cyntaf i aelodau Cymdeithas yr Iaith ddod ynghyd i gario fflam Eileen Beasley ymlaen."

Ym mis Mehefin 2006 cafodd Eileen Beasley ei hanrhydeddu yn Aberystwyth mewn seremoni arbennig yn ystod 'Gwyl Fawr Deddf iaith' Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dan arweiniad y diweddar Athro. Hywel Teifi Edwards (gweler fideo ar y dde).


*Achos Llys Jamie Bevan: 9:45yb, Dydd Llun Awst 13, Llys Ynadon Merthyr Tudful. Manylion llawn yma.

Mwy yn yr un categori(au): Newyddion
.

nôl i'r brig