tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Rali Genedlaethol Flynyddol: Herio'r Toriadau

- Hawlio Cyfiawnder i Ddarlledu Cymraeg
Canolfan y BBC yn Wrecsam
Dydd Sadwrn 8fed Hydref am 2.30pm

1rali-flynyddol-wrecsam2011.jpg

Eleni mi fydd Rali Flynyddol Cymdeithas yr Iaith yn cael ei chynnal yn Wrecsam.

Byddwn yn cyfarfod tu allan i Ganolfan y BBC yn Mhrifysgol Glyndwr am 2.30pm.

Siaradwyr:
Aled Roberts AC
Ian Lucas AS
Eifion Lloyd Jones
Cyng. Marc Jones
Nia Lloyd
Pol Wong a brwydr y ddwy ddraig

Cyfarfod Cyffredinol

Hefyd cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yn Nghapel Ebeneser (Annibynwyr) yn y dref am 10.30 ar yr un bore. Bydd cawl a chacen am bris rhesymol ar gael yn y capel yn ystod amser cinio.

swyddfa@cymdeithas.org - 01970 624501

Mwy yn yr un categori(au): Clwyd | Darlledu
.

nôl i'r brig