tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd / Mon

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd / Mon Cymdeithas yr Iaith
Dydd Iau, Medi 29 · 7:00yh
Canolfan Cefnfaes Bethesda

Dyma gyfle i ti ddod draw i Gyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd / Mon Cymdeithas yr Iaith, er mwyn i ti fedru rhannu dy syniadau di am waith y Gymdeithas yn y gogledd yn ystod y flwyddyn nesaf.

Byddwn hefyd yn ethol swyddogion rhanbarthol am y flwyddyn sydd i ddod, yn trafod y posibilrwydd o drefnu gigs cyson yn y rhanbarth, ond yn bwysicach na dim mae'r cyfarfod yma yn gyfle i ti leisio barn am ddyfodol y Gymdeithas.

Mwy o fanylion - cysyllta a swyddfa'r gogledd - 01286 662908 gogledd@cymdeithas.org

Mwy yn yr un categori(au): Gwynedd Môn
.

nôl i'r brig