tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Aelodau Senedd 2008

Cadeirydd - Hywel Griffiths

Is Gadeirydd Cyfathrebu a Lobio - Hedd Gwynfor

Is-Gadeirydd Gweinyddol - Sel Jones

Is-gadeirydd Ymgyrchu - Menna Machreth

Trysorydd - Danny Grehan

Swyddog Codi Arian - Nia Williams

Swyddog Aelodaeth - Dewi Snelson

Swyddog Mentrau Masnachol - Gwyn Sion Ifan

Golygydd y Tafod - Geraint Edwards

Swyddog Gwefan a Dylunio - Elinor Gray-Williams

Cadeirydd Grwp Adloniant y Tafod - Steffan Cravos

Swyddog Dysgwyr a’r Di-Gymraeg - Jamie Bevan

Cadeirydd Grwp Deddf Iaith - Bethan Williams

Swyddog Ymgyrchu Deddf Iaith - Rhun Emlyn

Swyddog Cyfathrebu a Lobio Deddf Iaith - Branwen Brian Evans

Swyddog Polisi Deddf Iaith - Sian Howys

Cadeirydd Grwp Cymunedau Rhydd - Iestyn ap Rhobert

Swyddog Ymgyrchu Cymunedau Rhydd - Siwan Tomos

Swyddog Cyfathrebu a Lobio Cymunedau Rhydd - Gwenno Teifi

Swyddog Polisi Cymunedau Rhydd - GWAG

Cadeirydd Grwp Addysg - Ffred Ffransis

Cydlynydd Ymgyrch Coleg Aml-safle Cymraeg - Rhys Llwyd

Cydlynydd Ymgyrch Addysg ol-16 - Angharad Tomos

Cydlynydd Ymgyrch Cadwn ein Hysgolion - Aled Davies

Cadeirydd Grwp Gwreiddiwch yn y Gymuned - GWAG

Cydlynydd Grwp Darlledu - GWAG

Mwy yn yr un categori(au): Cyf Cyff (gynt)
.

nôl i'r brig