tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Cyfarfod Cyffredinol 2008, ABERYSTWYTH

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol ar Ddydd Sadwrn Chwefror 2il 2008 yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth, Ceredigion.

Trefn y Diwrnod

10.00am - Croeso.

10.30am - Adroddiad Ariannol ac Adroddiad Buddsoddi yn y Gymuned (Danny Grehan a Sel Jones).

11.00am - Adroddiad Ymgyrch Deddf iaith (Rhun Emlyn)
Cynigion Deddf Iaith
* Cyfrifoldeb Llywodraeth y Cynulliad (Cynigir gan y Grŵp Ymgyrchu Deddf Iaith Newydd)
* Y Gymraeg yn y Sector Breifat (Cynigir gan y Senedd)
* Y Gymraeg yn y Gwasanaeth Iechyd (Cynigir gan Grŵp Ymgyrchu Deddf Iaith Newydd)

11.30am - Adroddiad Ymgyrch Cymunedau Rhydd (Iestyn ap Rhobert)
Cynigion Cymunedau Rhydd
* Statws Cynllunio Llawn i'r Iaith Gymraeg (Cynigir gan y Grŵp Ymgyrchu Cymunedau Rhydd)

11.45am - Adroddiad Ymgyrchoedd Addysg (Ffred Ffransis)
Cynigion Addysg
* Dyfodol Ysgolion Pentrefol Gwynedd (Cynigir gan Grŵp Ymgyrchu Addysg)
* Gwleidyddiaeth Newydd gan Lywodraeth Cymru (Cynigir gan y Senedd)
* Ymgyrch i sefydlu Coleg Aml-Safle/Coleg Ffederal Cymraeg: (Cynigydd: Menna Machreth Eilydd: Rhys Llwyd)

12.15pm - Cynigion Cyffredinol
* Dyfodol Darlledu Drwy Gyfrwng y Gymraeg (Cynigir gan: Osian Rhys, Eilydd: Hywel Griffiths)
* Gweinyddiaeth Fewnol Cynghorau Sir Cymru (Cynigir gan: Angharad Clwyd, Eilydd: Dafydd Lewis)
* Swydd Newydd i’r Senedd – Cadeirydd Grŵp Dysgwyr a’r Di-Gymraeg (Cynigyr gan: Angharad Clwyd, Eilydd: Hywel Griffiths)
* Newid amseru’r Cyfarfod Cyffredinol (Cynigir gan: Ffred Ffransis, Eilydd: Sioned Elin)
* Adfer wal 'Cofiwch Dryweryn' yn Llanrhystud (Cynigir gan Rhanbarth Ceredigion)

12.45pm - Cyhoeddi canlyniadau etholiad am le ar Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

12.50pm - Araith Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

1.00pm - Torri i ginio

2.00pm - Etholiadau ar gyfer swyddi gwag a swyddi newydd ar y Senedd.

2.10pm - Sesiwn "Hybu'r Frwydr trwy'r Sin Gerddoriaeth Cymraeg".

Arweinir y sesiwn gan Toni Schiavone sydd wedi bod yn hyrwyddo gigs a labeli Cymraeg ers dros chwarter canrif ac a fu'n brif ysgogydd i'r "Cyrff" yn eu dyddiau cynnar. Cawn weld sut y mae bandiau trwy'r degawdau wedi defnyddio cerddoriaeth yn gyfrwng gwleidyddol a chawn drafod sut y gallai cyflwyniadau aml-gyfryngol, gigs, bandiau, cyhoeddiadau, deunydd wedi recordio - fod yn gyfryngau heddiw i godi ymwybyddiaeth a'r frwydr i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg fel iaith gymunedol fyw ymhlith Cymry ifainc. Dyma sesiwn ymarferol y gall pawb gyfrannu ati - fel cerddorion, technegwyr, hyrwyddwyr ac unrhyw un arall sy'n mwynhau gigs a gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg

3.40pm - Gorffen - Ymlaen i wylio Cymru yn curo Lloegr!

Pwyswch yma i lawrlwytho'r Cynigion (pdf)

Mwy yn yr un categori(au): Ceredigion | Cyf Cyff (gynt)
.

nôl i'r brig