tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Elfed Eisteddfod yn pregethu ei efengyl!

Echdoe cynhaliwyd cyfarfod rhwng y Gymdeithas a'r Eisteddfod ynghylch y busnes Maes B 'ma. Dywedodd Elfed Roberts wrthon ni y dylai’r Gymdeithas stopio cynnal gigs yn ystod yr Eisteddfod ac fe wnaethon ni chwerthin. Yna sylweddolais ei fod o ddifri.

Cyflwynwyd llythyr iddo yn condemnio’r polisi 'inclusive' ac yn gofyn i'r Eisteddfod ei ail-ystyried. Roedd 172 o unigolion a sefydliadau wedi ei arwyddo. Y peth oedd wedi gwylltio Elfed fwy na fi yn sôn wrtho i mi neidio dros ffens y maes Ieuenctid yn 'Steddfod Casnewydd oedd sylwadau pobl ar maes-e ynglŷn â'r mater.

Mae'n amlwg fod hyn wedi ratlo fe, gan fod y fforwm hwnnw yn rhywbeth hollol annibynnol a rhydd o ddylanwad ac ymyrraeth y sefydliad.

Mwy yn yr un categori(au): Adloniant | Blog Steffan | Eisteddfodau | Gwynedd Môn
.

nôl i'r brig