tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Alun Pugh yn wfftio at y syniad o Ddeddf Iaith

alun_pugh.jpg
Mae Alun Pugh y Gweinidog Diwylliant wedi wfftio at y syniad o gyflwyno Deddf Iaith Newydd. Dywedodd wrth ddirprwyaeth o aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw:

“Nid wyf yn teimlo fod yna angen adolygu deddfwriaeth. Nid wyf chwaith yn meddwl fod angen i’r Dyfarnydd gael rhagor o bwerau.”

Dywedodd Steffan Cravos, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac aelod o’r ddirprwyaeth a gyfarfu ag Alun Pugh heddiw:

“Mae’r ymateb negyddol hwn yn siom fawr i ni. Mae’n amlwg fod hollt wedi ymddangos rhwng llywodraeth y Cynulliad a Bwrdd yr Iaith Gymraeg gan i Meri Huws, Cadeirydd y Bwrdd ddweud yn ddiweddar mai cynnwys Deddf Iaith Newydd yn hytrach na’r angen am un oedd y pwnc trafod bellach.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn parhau i bwyso am Ddeddf Iaith drwy rwydweithio gyda’r mudiadau hynny ddaeth i’r Fforwm Genedlaethol ar Ddeddf Iaith yn Mis Mawrth. Byddwn hefyd yn parhau gyda’n hymgyrch o weithredu uniongyrchol hyd nes y bydd y Gweinidog Diwylliant yn newid ei feddwl.

Mwy yn yr un categori(au): Deddf Iaith | Morgannwg Gwent | Newyddion
.

nôl i'r brig