tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Croeso i'r Blog newydd!

Nes i ddechrau blog yn gynt eleni, sef dimbrainsdotcom, gyda'r bwriad o bostio materion yn ymwneud ag ymgyrchu dros yr iaith, ond hwn bellach fydd fy mhrif flog a dwi am bostio yma o leia dwy i dair gwaith yr wythnos.

Ers i mi gael fy ethol yn Gadeirydd mae'r wythnos ddiwethaf wedi hedfan heibio! Mae wedi bod yn gyfnod hynod o brysur ― mi wnai sôn mwy am beth sydd wedi digwydd yn y man. Fy ngobaith ydi postio negeseuon eithaf cyson yma gan roi perspectif mwy personol i fy ngwaith i gyda'r Gymdeithas.

Mwy yn yr un categori(au): Blog Steffan | Pethau
.

nôl i'r brig