tafod.jpg hafan cymdeithas.org
hafan  cysylltwch  ymaelodwch  cyfrannwch  ymgyrchwch
Ymgyrchoedd
Mudiadau Dathlu'r Gymraeg
Deddf Iaith Newydd
Cymraeg yn Hanfodol
Deddf Eiddo
Addysg
Dyfodol Digidol
Gwreiddiwch yn y Gymuned
 

Adrannau
Adloniant
Blog y Cadeirydd
Codi Arian
Cyfansoddiad
Cyfarfod Cyffredinol
Gwybodaeth
Dolennau
Dy Ardal Di
Eisteddfodau
Fideo a Sain
Hanes
Hanner Cant
Maniffesto
Nwyddau
Rhyngwladol
Y Senedd
Y Tafod

Pages in English
 

Y Wefan Hon
Defnyddio'r Wefan

Movable Type 4.24-en
Ffrwd RDF (XML)
 

Cynghorau Cymuned sydd yn cefnogi'r ymgyrch

Yn ystod Hydref 2003 fe ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg at bob un o Gynghorau Cymuned Cymru, gan amlinellu ein galwadau. Fel y gwelir, cafwyd ymateb cadarnhaol iawn.

Ynys Môn

Cyngor Tref Caergybi
Cyngor Cymdeithas Llanfihangel Esceifiog
Cymdeithas Cymuned Rhoscolyn
Cyngor Cymuned Llangristiolus a Cherrigceinwen
Cyngor Cymuned Trewalchmai
Cyngor Bro Cylch y Garn
Cyngor Cymuned Mechell
Cyngor Cymuned Bodedern
Cyngor Cymuned Llanddaniel
Cyngor Cymdeithas Llannerch-y-medd
Cyngor Bro Rhosyr
Cyngor Cymuned Bryngwran
Cyngor Cymuned Llanfair yn Neubwll
Cyngor Cymuned Trefalaw
Cyngor Cymuned Y Fali

Gwynedd

Cyngor Cymuned Llanuwchllyn
Cyngor Cymuned Pentir
Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
Cyngor Cymuned Llanllechid
Cyngor Cymuned Llanbedrog
Cyngor Cymuned Llanengan
Cyngor Cymuned Llanfrothen
Cyngor Cymdeithas Aberdaron
Cyngor Tref Ffestiniog
Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Cyngor Cymuned Llandwrog
Cyngor Cymuned Llanwnda
Cyngor Cymuned Beddgelert
Cyngor Cymuned Llanegryn
Cyngor Tref Porthmadog
Cyngor Tref Cricieth
Cyngor Cymuned Llanelltyd
Cyngor Tref Pwllheli
Cyngor Cymuned Clynnog Fawr
Cyngor Cymuned Corris
Cyngor Cymuned Llanrug
Cyngor Cymuned Tudweiliog

Conwy

Cyngor Cymuned Llangernyw
Cyngor Tref Penmaenmawr

Dinbych

Cyngor Cymuned Llansanan
Cyngor Cymuned Eglwysbach
Cyngor Cymuned Llandrillo
Cyngor Tref Rhuthun
Cyngor Cymuned Llandyrnog
Cyngor Cymdeithas Cynwyd
Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd
Cyngor Tref y Rhyl
Cyngor Tref Rhuddlan
Cyngor Tref Abergele
Cyngor Cymuned Henllan
Cyngor Cymuned Llanarmon yn Ial

Fflint

Cyngor Cymuned Llanfynydd
Cyngor Tref Shotton
Cyngor Cymuned Queensferry

Wrecsam

Cyngor Cymuned Offa
Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog
Cyngor Cymuned Sesswick

Powys

Cyngor Bro Llanbrynmair
Cyngor Cymuned Glantwymyn
Cyngor Cymuned Llanrhaeadr ymMochnant
Cyngor Cymuned Llangynog
Cyngor Tref Rhaeadr
Cyngor Cymuned Dwyriw
Cyngor Cymuned Maes-car
Cyngor Cymuned Llanfrynach
Cyngor Cymdeithas Llanfihangel yng Ngwynfa
Cyngor Cymuned Berriew
Cyngor Cymuned Llanerfyl
Cyngor Cymuned Cadfarch
Cyngor Cymuned Llangynllo
Cyngor Cymuned Nantmel
Cyngor Cymuned Llanbedr Castell-paen/ Painscastle
Cyngor Tref Trefyclawdd/Knighton
Cyngor Cymuned Llanllyr-yn-Rhos/ Llanyre
Cyngor Cymuned Diserth a Thre-coed/ Disserth and Trecoed
Cyngor Tref Llanidloes
Cyngor Cymuned Dyffryn Banw

Ceredigion

Cyngor Cymuned Llandysilio Go-Go
Cyngor Cymuned Lledrod
Cyngor Cymuned Llandysul
Cyngor Cymuned Llansantffraed
Cyngor Cymuned Llanwenog
Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
Cyngor Cymuned Llandyfriog
Cyngor Cymuned Dyffryn Arth
Cyngor Bro Pencarreg
Cyngor Cymuned Ceulanmaesmawr
Cyngor Cymuned Faenor
Cyngor Cymuned Llanarth
Cyngor Cymuned Llanllwchaearn

Sir Gaerfyrddin

Cyngor Cymuned Cil-y-Cwm
Cyngor Cymuned Myddfai
Cyngor Cymuned Abernant
Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed
Cyngor Cymuned Llanddeusant
Cyngor Cymuned Llanfihangel ar Arth
Cyngor Tref Caerfyrddin
Cyngor Cymuned Llangynnwr
Cyngor Cymuned Llanegwed
Cyngor Cymuned Llandarog
Cyngor Cymuned Cenarth
Cyngor Cymuned Llangennech
Cyngor Cymuned Cynwyl Caeo

Sir Benfro

Cyngor Tref Arberth/Narberth
Cyngor Cymuned Llanbedr Felffre/ Lampeter Velfrey
Cyngor Tref Aberdaugleddau/ Milford Haven
Cyngor Tref Hwlffordd
Cyngor Tref Trefdraeth
Cyngor Cymuned Nanhyfer/Nevern
Cyngor Cymuned Crymych
Cyngor Cymuned Boncath
Cyngor Cymuned Castell Gwalchmai/ Walwynís Castle

Morgannwg/Gwent

Cyngor Cymuned Mawr (Abertawe)
Cyngor Cymuned Pennard (Abertawe)
Cyngor Cymuned Tegwyr (Abertawe)
Cyngor Cymuned Pontarddulais (Abertawe)
Cyngor Cymuned Resolfen (Castell Nedd Port Talbot)
Cyngor Cymuned Dyffryn Clydach (Castell Nedd Port Talbot)
Cyngor Cymuned Cwmllynfell (Castell Nedd Port Talbot)
Cyngor Tref Glyn Nedd (Castell Nedd Port Talbot)
Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol (Middle) (Penybont ar Ogwr)
Cyngor Cymuned Pentyrch (Caerdydd)
Sain Siorys a Saint-y-Brid (St George/St Brides) (Bro Morgannwg)
Cyngor Cymuned Llanbradach a Pwll-y-Pant (Caerffili)
Aber Valley Community Council (Caerffili)
Cyngor Cymuned Grosmont (Sir Fynwy)
Cyngor Tref y Barri


Nôl i'r Pecyn Lobio

Mwy yn yr un categori(au):
.

nôl i'r brig